Romabii 6:23

Ejaakɛ esha dɛŋ nyɔmɔwo lɛ gbele ni; shi Nyɔŋmɔ dromɔ keenɔ lɛ naanɔ walaŋ yɛ Yesu Kristo, wɔNuŋtsɔ lɛ, mli. Romabii 6:23

Bible verse of the day
If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth.