Romabii 6:23

Ejaakɛ esha dɛŋ nyɔmɔwo lɛ gbele ni; shi Nyɔŋmɔ dromɔ keenɔ lɛ naanɔ walaŋ yɛ Yesu Kristo, wɔNuŋtsɔ lɛ, mli. Romabii 6:23

Bible verse of the day
Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”